Τοποθεσία

Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

69 44 84 74 01

Email

info@ermiskalamarias.gr

Facebook

Instagram

Youtube